Etik & Dokumentation

Rådgivaren ska bland annat ta hänsyn till kundens förutsättningar, erfarenheter, riskvilja och sparhorisont. I en rådgivningssituation kommer dessutom alltid etik och gott omdöme att vara två viktiga hörnstenar.

Alla rådgivningsmöten dokumenteras i enlighet med gällande rådgivningslag. Allt för att säkerställa att råden anpassats efter dina förutsättningar. Detta innebär att man i efterhand kan gå tillbaka och granska den utförda rådgivningen.