Klagomål

Om du är missnöjd med den rådgivning som du fått hos Svenska FinansMäklarna AB ska du i första hand vända dig till bolagets klagomålsansvarige:

ADN Law Advokatfirma KB
Box 7641
103 94 Stockholm
Tel: 08 - 440 30 30
Advokat: Helene Holm
www.adnlaw.se


Du kan också vända dig till

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08 – 508 860 00.

www.arn.se

 

Information lämnas också hos

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200 – 22 58 00

http://bankforsakring.konsumenternas.se/


Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.