Kundkategorisering

Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i olika kundkategorier. De olika kategorierna är: icke professionell kund, professionell kund och jämbördig motpart.

Icke professionell kund: Svenska FinansMäklarnas kunder omfattas av denna kategori som ger den högsta skyddsnivån.


Professionell kund: I denna kategori ingår huvudsakligen större företag som förväntas ha sådan kompetens och erfarenhet att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut och dessutom förstå riskerna med investeringen.

Jämbördig motpart: I denna kategori ingår huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden, till exempel banker och fondbolag.