Styrelse / Ledning


Gunnar Jansson
Ledamot/VD

Robert Lindell
Ledamot

Mårten Vahlberg
Ordförande

Tor Dunér
RegelansvarigAdministrat

Agneta Bremander
Riskansvarigtion