TILLSTÅND / TILLSYN

Svenska FinansMäklarna AB, 556643-1408, står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras och granskas löpande i enlighet med gällande lagar och regler. Som kund kan du känna dig trygg med att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt och regelrätt sätt.

 

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post:
finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se